Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кореспонденции

07/ 05/ 2020

Писмо Вх.№КИИП-ЦУ-315/07.05.2020г.

07/ 05/ 2020

Писмо Вх.№КИИП-ЦУ-316/07.05.2020г.

05/ 05/ 2020

Обръщение от председателите на НПС (вх. № КИИП-ЦУ-312/04.05.2020г.)

04/ 05/ 2020

Писмо Изх.№КИИП-ЦУ-073/04.05.2020

29/ 04/ 2020

Обръщение от инж. Михаил Толев - председател на НПС "ОВКХТТГ" (вх. № КИИП-ЦУ-308/29.04.2020г.)

28/ 04/ 2020

Писмо изх.№ КИИП-ЦУ-070/28.04.2020г.

27/ 04/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-068/24.04.2020 г.

15/ 04/ 2020

Писмо до Министъра на труда и социалната политика относно подкрепа на членовете на КИИП

08/ 04/ 2020

Писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството относно приемане на проектната документация в електронен формат

02/ 04/ 2020

ПИСМО ДО Г-Н ГОРАНОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ