Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кореспонденции

27/ 01/ 2014

Кореспонденция от МИП

27/ 01/ 2014

Кореспонденция от МИП

27/ 01/ 2014

Кореспонденция от МИП

27/ 01/ 2014

Кореспонденция от МИП

09/ 01/ 2014

Кореспонденция с МРРБ и МИП

25/ 11/ 2013

Съгласуване на проекти за изменение и допълнение на Нардеба №7,Наредба № рд-16-1058, Наредба №15

20/ 11/ 2013

Оперативна програма "Региони в разтеж 2014-2020г."

01/ 07/ 2013

Преписка и Становището на Експертния технически съвет (ЕТС) към КИИП относно възможността за вграждане на дъждовни PVC тръби в главни конструктивни елементи /стоманобетонни колони/ на рамкови конструкции.

15/ 05/ 2013

Кореспонденция между КИИП и МРРБ във връзка с промените на чл. 139 от ЗУТ

15/ 05/ 2013

Прилагането на чл. 142 ал. 10 от ЗУТ