Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кореспонденции

10/ 09/ 2014

Писмо №КИИП-292/10.09.2014 г. до Министър Екатерина Захариева

21/ 07/ 2014

Писмо № КИИП-518/21.07.2014 г. от Министерството на околната среда и водите

15/ 07/ 2014

Кореспонденция от Столична Община, район Оборище

11/ 07/ 2014

Кореспонденция с Министерството на регионалното развитие

11/ 07/ 2014

Кореспонденция с МИП, относно приемане на Наредба за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и културата и изкуствата

03/ 06/ 2014

Кореспонденция от Нардоно Събрание

07/ 04/ 2014

Кореспонденция от Столична Община район "Оборище"

12/ 03/ 2014

От КИИП до Проф. Д-р Арх. Иван Данов Министър на Иневестиционното Проектиране

27/ 01/ 2014

Кореспонденция от МИП

27/ 01/ 2014

Кореспонденция от МИП