Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Кореспонденции

09/ 12/ 2014

Писмо №КИИП-294/25.09.2014 г. до МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ и МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

09/ 12/ 2014

Писмо вх.№КИИП-711/05.12.2014 г. от МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА и МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

24/ 10/ 2014

Писмо №КИИП-320/23.10.2014 г. до Министър Екатерина Захариева и Министър Васил Щонов

16/ 10/ 2014

Писмо №КИИП-310/15.10.2014 г. до Министър Екатерина Захариева

10/ 09/ 2014

Писмо №КИИП-292/10.09.2014 г. до Министър Екатерина Захариева

21/ 07/ 2014

Писмо № КИИП-518/21.07.2014 г. от Министерството на околната среда и водите

15/ 07/ 2014

Кореспонденция от Столична Община, район Оборище

11/ 07/ 2014

Кореспонденция с Министерството на регионалното развитие

11/ 07/ 2014

Кореспонденция с МИП, относно приемане на Наредба за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването и културата и изкуствата

03/ 06/ 2014

Кореспонденция от Нардоно Събрание