Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-1 / 27.01.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-2 / 04.03.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-3 / 24.03.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-4 / 21.04.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-5 / 26.05.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-6 / 24.06.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-7 /29.07.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-8 / 30.09.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-9 / 28.10.2009 г.

25/ 01/ 2010

ПРОТОКОЛ № ТК-10 /25.11.2009 г.