Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


27/ 01/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-01/18.01.2017 г.

05/ 12/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-04/16.11.2016 г.

01/ 08/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-03/20.07.2016 г.

15/ 07/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-01/20.01.2016 г.

15/ 07/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-02/20.04.2016 г.

22/ 03/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-02/15.04.2015 г.

22/ 03/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-03/22.07.2015 г.

22/ 03/ 2016

ПРОТОКОЛ № ТК-04/21.10.2015 г.

10/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № ТК-01/ 22.01.2014 г.

10/ 03/ 2015

ПРОТОКОЛ № ТК-02/ 19.03.2014 г.