Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


05/ 06/ 2018

ПРОТОКОЛ № ТК-03/23.05.2018г.

04/ 04/ 2018

ПРОТОКОЛ № ТК-02/21.03.2018г.

06/ 02/ 2018

ПРОТОКОЛ № ТК-01/17.01.2018г.

27/ 11/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-10/15.11.2017г.

30/ 10/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-09/18.10.2017 г.

02/ 10/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-08/20.09.2017 г.

23/ 08/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-07/19.07.2017 г.

04/ 07/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-06/21.06.2017 г.

03/ 07/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-05/17.05.2017 г.

02/ 05/ 2017

ПРОТОКОЛ № ТК-03/22.03.2017 г.