Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


09/ 07/ 2020

ПРОТОКОЛ № ТК-01/22.01.2020 г.

04/ 12/ 2019

ПРОТОКОЛ № ТК-06/20.11.2019 г.

22/ 10/ 2019

ПРОТОКОЛ № ТК-05/18.09.2019 г.

31/ 07/ 2019

ПРОТОКОЛ № ТК-04/17.07.2019 г.

09/ 06/ 2019

ПРОТОКОЛ № ТК-03/22.05.2019г.

08/ 04/ 2019

ПРОТОКОЛ № ТК-02/20.03.2019 г.

12/ 02/ 2019

ПРОТОКОЛ № ТК-01/16.01.2019 г.

07/ 12/ 2018

ПРОТОКОЛ № ТК-06/21.11.2018 г.

03/ 10/ 2018

ПРОТОКОЛ № ТК-05/17.09.2018 г.

02/ 08/ 2018

ПРОТОКОЛ № ТК-04/18.07.2018 г.