Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Централна комисия технически контроли

Централна комисия технически контроли


02/ 12/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-06/17.11.2021 г.

29/ 09/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-05/15.09.2021 г.

02/ 08/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-04/21.07.2021 г.

03/ 06/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-03/19.05.2021 г.

28/ 04/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-02/19.03.2021 г.

08/ 02/ 2021

ПРОТОКОЛ № ТК-01/20.01.2021 г.

25/ 11/ 2020

ПРОТОКОЛ № ТК-05/18.11.2020 г.

23/ 10/ 2020

ПРОТОКОЛ № ТК-04/07.10.2020 г.

10/ 08/ 2020

ПРОТОКОЛ № ТК-03/22.07.2020г.

15/ 07/ 2020

ПРОТОКОЛ № ТК-02/04.06.2020 г.