Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по регистрите

Комисия по регистрите


04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 02-Комисия по регистрите/26.02.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 03-Комисия по регистрите/25.03.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 04-Комисия по регистрите/22.04.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 05-Комисия по регистрите/27.05.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 06-Комисия по регистрите/24.06.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 07-Комисия по регистрите/29.07.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 08-Комисия по регистрите/30.09.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 09-Комисия по регистрите/28.10.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 10-Комисия по регистрите/25.11.2009 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 01-Комисия по регистрите/27.01.2010 г.