Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Комисия по регистрите

Комисия по регистрите


05/ 04/ 2011

ПРОТОКОЛ № 03-Комисия по регистрите/23.03.2011 г.

09/ 11/ 2010

ПРОТОКОЛ № 08-Комисия по регистрите/29.09.2010 г.

09/ 11/ 2010

ПРОТОКОЛ № 09-Комисия по регистрите/27.10.2010 г.

24/ 09/ 2010

ПРОТОКОЛ № 07-Комисия по регистрите/28.07.2010 г.

24/ 09/ 2010

ПРОТОКОЛ № 05-Комисия по регистрите/26.05.2010 г.

24/ 09/ 2010

ПРОТОКОЛ № 06-Комисия по регистрите/23.06.2010 г.

14/ 05/ 2010

ПРОТОКОЛ № 02-Комисия по регистрите/24.02.2010 г.

14/ 05/ 2010

ПРОТОКОЛ № 03-Комисия по регистрите/24.03.2010 г.

14/ 05/ 2010

ПРОТОКОЛ № 04-Комисия по регистрите/28.04.2010 г.

04/ 02/ 2010

ПРОТОКОЛ № 01-Комисия по регистрите/26.01.2009 г.