Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет


30/ 09/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 16.09.2021 г.

02/ 08/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 22.07.2021 г.

05/ 07/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 17.06.2021 г.

31/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 20.05.2021 г.

10/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 15.04.2021г.

09/ 04/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 18.03.2021 г.

08/ 02/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 21.01.2021 г.

10/ 12/ 2020

ПРОТОКОЛ на КС от 19.11.2020 г.

23/ 10/ 2020

ПРОТОКОЛ на КС от 14.10.2020 г.

21/ 09/ 2020

ПРОТОКОЛ на КС от 14.09.2020 г.