Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет


02/ 06/ 2022

ПРОТОКОЛ на КС от 19.05.2022 г.

05/ 05/ 2022

ПРОТОКОЛ на КС от 21.04.2022 г.

04/ 04/ 2022

ПРОТОКОЛ на КС от 21.03.2022 г.

25/ 01/ 2022

ПРОТОКОЛ на КС от 20.01.2022 г.

02/ 12/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 18.11.2021 г.

30/ 09/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 16.09.2021 г.

02/ 08/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 22.07.2021 г.

05/ 07/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 17.06.2021 г.

31/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 20.05.2021 г.

10/ 05/ 2021

ПРОТОКОЛ на КС от 15.04.2021г.