Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет


30/ 11/ -0001

ПРОТОКОЛ на КС от 30.07.2015 г.

01/ 01/ 1970

ПРОТОКОЛ на КС от 23.11.2018 г.