Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет


28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 14.09.2010 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 05.10.2010 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 22.11.2010 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 24.01.2011 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 25.03.2011 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 12.09.2011 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 23.01.2012 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 21.02.2012 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 28.02.2012 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 15.03.2012 г.