Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет


28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 07.07.2008 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 09.12.2008 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 16.01.2009 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 28.03.2009 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 08.06.2009 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 01.12.2009 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 16.02.2010 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 25.03.2010 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 13.05.2010 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 10.09.2010 г.