Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет


28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 29.09.2006 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 18.01.2007 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 12.04.2007 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 26.09.2007 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 19.10.2007 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 09.11.2007 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 04.12.2007 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 07.03.2008 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 28.03.2008 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 13.06.2008 г.