Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контролен съвет


31/ 01/ 2013

ПРОТОКОЛ на КС от 26.09.2012 г.

31/ 01/ 2013

ПРОТОКОЛ на КС от 31.10.2012 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 01.12.2003 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 04.03.2004 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 16.04.2004 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 01.10.2004 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 02.02.2005 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 31.03.2005 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 03.02.2006 г.

28/ 03/ 2012

ПРОТОКОЛ на КС от 31.03.2006 г.