Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от д-р инж. Йонко Пенев

ЦУ на КИИП не носи отговорност за съдържанието на публикувания материал!

Съдържанието на публикацията и достоверността на поднесената информация  са отговорност единствено на авторите.

Задължение на авторите е да спазват нормите на добрата етика и да не изпращат материали със заплашително, оскърбително, обидно, оклеветяващо и незаконно съдържание, което може да бъде квалифицирано като престъпление и да доведе до гражданска или наказателна отговорност.

 -----------------------------

Анализ  на проведените избори на 27.09.2021 г. и дейността на КИИП след това

от д-р инж. Йонко Пенев 

29.05.2021 г.

Прикачени документи

Още Сигнали/Похвали

20/ 09/ 2021

Сигнал-питане от доц. д-р инж. Йонко Пенев

01/ 06/ 2021

Писмо от д-р инж. Йонко Пенев 

25/ 05/ 2021

Предложение за допълнение на Устава на КИИП от д-р инж. Йонко Пенев

05/ 05/ 2021

Отворено писмо от инж. К. Проданов