Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Регистър на КИИП

10/ 05/ 2021

ПРОЕКТАНТИ С ОПП

Регистър на инженерите с ограничена проектантска правоспособност към 10.05.2021г.

16/ 12/ 2022

ПРОЕКТАНТИ С ППП

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност към 15.12.2022 г.

20/ 12/ 2022

ПРОЕКТАНТИ С ТК

Регистър на инженерите, упражняващи технически контрол към 20.12.2022г.

03/ 02/ 2023

ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА

Регистър на проектантските бюра към 01.02.2023 г.