Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Публикации

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП

13/ 11/ 2020

Декларация на професионалните камари в сектор Строителство

19/ 10/ 2020

Кое точно в инвестиционните проекти се съгласува?

15/ 10/ 2020

КАЛКУЛАТОР ССПУ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ

31/ 07/ 2020

Интервю на инж. Димитър Куманов по bTV за замърсяването на р.Марица

10/ 06/ 2020

Интервю на инж. Светлана Николчева - зам.-председател на КИИП по БНР - програма "Хоризонт" за строежа на плаж Алепу

29/ 05/ 2020

Интервю на инж. Димитър Куманов по БНР за контрола върху замърсяванията по време на извънредното положение

29/ 05/ 2020

Интервю на инж. Димитър Куманов по програма "Христо Ботев" и радио Шумен по проблемите на яовир "Тича"

18/ 05/ 2020

Online-Конференция „Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България“, 12 май 2020 г.

25/ 03/ 2020

COVID-19 - правила и мерки с цел превенция на разпространението му