Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Online-Конференция „Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България“, 12 май 2020 г.

Посоченият линк е  към уеб сайта на Германо-Българската индустриално-търговска камара, където са качени презентациите на лекторите от Online-Конференция „Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България“, 12 май 2020 г. 

https://bulgarien.ahk.de/bg/dienstleistungen/exportinitiative-energie

След активиране на  линка, трябва да се „скролне“ малко надолу, където са  линковете към отделните презентации.

 

Още Публикации

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания

13/ 11/ 2020

Декларация на професионалните камари в сектор Строителство

19/ 10/ 2020

Кое точно в инвестиционните проекти се съгласува?