Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

На вниманието на заинтересованите страни

Колеги,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ни предостави информация ноти от посолството на Сирийската Арабска Република в София, в които е приложен Закон за инвестициите на Сирийската Арабска Република.

Пълният тект на закона ще откриете в приложените файлове.

Прикачени документи

Още Новини

15/ 09/ 2022

Инженери безвъзмездно ще инспектират пострадали инфраструктура и  сгради в района на наводненията - интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР -Хоризонт - 12.09.2022 

14/ 09/ 2022

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

13/ 09/ 2022

Честит 85-годишен юбилей на инж. Захари Донев!

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.