Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"


Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството

Инженерингът да бъде изключен при големите публични сгради и обекти, а административните процедури да бъдат облекчени, настояват от КИИП и КАБ

      Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството предлага седем ключови приоритета за устойчивото развитие на сектора, както и конкретни политики и мерки за постигането им. Предложенията са резултат от продължителен процес на анализ и диалог между професионалните организации, а идеите за развитието на отрасъла бяха представени на съвместна пресконференция на седемте браншови сдружения, които формират Координационния съвет.

------------

      Категорично против инженеринга в строителството се обявиха от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), според които то няма място в държавни и обществени поръчки. „Включително в закона е записано, че едно и също лице не може да бъде проектант и строител, т.е. в момента законът не се спазва. Ще отстояваме твърдо тази позиция и ако нямаме разбирателство в Координационния съвет, ще работим по тази тема отделно, тъй като за нас тя е важна“, коментира инж. Марин Гергов, председател на КИИП.


Подробна информация за проведената пресконференция, отразена от investor.bg, може да прочетете в приложения файл.

Прикачени документи

Още Новини

28/ 04/ 2023

Презентации на национален семинар на тема “Енергиен преход към зелена енергия и зелени технологии”

20/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовно отчетно общо събрание на НПС "Технологии", 2023 г.

19/ 04/ 2023

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2023 г