Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

На  09 май 2022 г. ни напусна инж. Емил Любенов Крумов – един от основателите на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), многоуважаван наш колега и висококвалифициран професионалист – проектант-конструктор.

Ще го запомним като активен участник в живота на Камарата – председател на НПС „КСС“, член на Управителния съвет на КИИП, член на Комисията по дисциплинарно  производство и постоянните комисии на Камарата.

Поклонението ще се състои на 12 май /четвъртък/ 2022 г. от 10.30 ч.  в Ритуална зала  на Централните Софийски гробища..

        Поклон пред паметта му! 

                                                                                    Централно ръководство на КИИП

Още Новини

15/ 09/ 2022

Инженери безвъзмездно ще инспектират пострадали инфраструктура и  сгради в района на наводненията - интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР -Хоризонт - 12.09.2022 

14/ 09/ 2022

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

13/ 09/ 2022

Честит 85-годишен юбилей на инж. Захари Донев!

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.