Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

На  09 май 2022 г. ни напусна инж. Емил Любенов Крумов – един от основателите на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), многоуважаван наш колега и висококвалифициран професионалист – проектант-конструктор.

Ще го запомним като активен участник в живота на Камарата – председател на НПС „КСС“, член на Управителния съвет на КИИП, член на Комисията по дисциплинарно  производство и постоянните комисии на Камарата.

Поклонението ще се състои на 12 май /четвъртък/ 2022 г. от 10.30 ч.  в Ритуална зала  на Централните Софийски гробища..

        Поклон пред паметта му! 

                                                                                    Централно ръководство на КИИП

Още Новини

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни 

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"