Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

Колеги,

Представяме на Вашето внимание Указателно писмо от МРРБ до главните архитекти на общини (райони) в Република България чрез РДНСК относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ по повод неправомерно изисквани като условия за съгласуване и одобряване на инвестииционни проекти документи, каквито не се изискват със ЗУТ или с друг нормативен документ.

Колеги,

Ако и в бъдеще се сблъскате с продължаващи неправомерни практики, не се колебайте да уведомите Централното ръководство на КИИП.


Прикачени документи

Още Новини

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни 

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"