Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

Колеги,

Представяме на Вашето внимание Указателно писмо от МРРБ до главните архитекти на общини (райони) в Република България чрез РДНСК относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ по повод неправомерно изисквани като условия за съгласуване и одобряване на инвестииционни проекти документи, каквито не се изискват със ЗУТ или с друг нормативен документ.

Колеги,

Ако и в бъдеще се сблъскате с продължаващи неправомерни практики, не се колебайте да уведомите Централното ръководство на КИИП.


Прикачени документи

Още Новини

15/ 09/ 2022

Инженери безвъзмездно ще инспектират пострадали инфраструктура и  сгради в района на наводненията - интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР -Хоризонт - 12.09.2022 

14/ 09/ 2022

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

13/ 09/ 2022

Честит 85-годишен юбилей на инж. Захари Донев!

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.