Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия

Техническо становище и предложение за критерии при определяне параметрите на сгради и близко до нулево потребление на енергия.

Прикачени документи

Още Новини

19/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ЕАСТ, 26.10.2020 г.

05/ 10/ 2020

Протокол от Общото отчетно-изборно събрание на НПС "Технологии", 2020 г

23/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС ГПГ през 2019 г.

23/ 09/ 2020

Дневен ред на ОС на НПС "ГПГ" - 2020 г.