Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Ръководството на КИИП проведе поредица от срещи с политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители

През изминалите дни ръководството на КИИП проведе поредица от срещи с политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители, отзовали се на поканата на КИИП. Темите, които бяха обсъдени са:

  • Проблем с оправомощаване на проектантска правоспособност на лица, които са завършили само магистърска степен по инженерна специалност, а бакалавърската степен им е различна от магистърската степен.
  • Разговорите продължиха с това как да бъде оптимизиран начинът на реакция по време на земетресение от страна на държавата. От КИИП предложихме да се създаде подзаконова нормативна уредба, в която да бъдат описани подробно стъпките и действията, както и реакциите при подобни ситуации и участието на инженери от Камарата.
  • Обсъдено бе изготвянето и издаването на технически паспорти на сградите и възможността да бъде фазирана самата процедура с цел улеснение без да се натоварват хората и бизнеса.
  • По време на срещите бе засегната и ролята на строителния надзор, на консултанта, проектанта и застрахователя.
  • Дискутираха се прецизиране на текстовете, касаещи инженеринга. Като основен приоритет ще бъде въвеждането на двуфазното проектиране с издаване на разрешение за строеж след положителна оценка на всички проектни части и издаване на разрешение за строеж на първа фаза, а инженеринг да може да се възлага с втората фаза.

Благодарим на отзовалите се представители на ПП „Български Възход” – арх.Виолета Комитова, ПП „ДПС“ – Халил Летифов, Сезгин Мехмед, Цветан Енчев, Едиз Саидов и Валентин Тончев, ПП „ГЕРБ“ – Томислав Дончев, Николай Нанков и инж.Младен Шишков, КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ -  Андрей Цеков, Божидар Божанов, арх.Йордан Терзийски, инж.Красимир Дажмбазов, ПП „Възраждане“ – инж.Коста Стоянов.


Прикачени документи

Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.