Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели проведоха работна среща на 03.10.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ЦУ на КИИП.

На срещата в свободен разговор бяха обсъдени предложения за развитието на Камарата и беше дискутирана стратегията за осъществяване на целите на КИИП. Бяха изказани  различни мнения относно методиката за ценообразуването при офериране на проектантските услуги.

Недоумение събуди тревогата, изразена в писмото на РК София-град, за деление в Камарата по възрастов признак.

Допълнително ще бъде публикувана информация за срещата, подготвена от организаторите инж. Елена Делева - Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели и инж. Огнян Атанасов - Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели.

 

                                                                                   Централно управление на КИИП

Прикачени документи

Още Новини

16/ 12/ 2020

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ПБЗ / ПУСО)

30/ 10/ 2020

Съобщение във връзка със земетресение в Турция и Гърция на 30.10.2020 г.

28/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ВС, 26.10.2020 г.

19/ 10/ 2020

Отчетни документи от ОС на НПС ЕАСТ, 26.10.2020 г.