Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

За работната среща на ЦУ на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП и Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели проведоха работна среща на 03.10.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ЦУ на КИИП.

На срещата в свободен разговор бяха обсъдени предложения за развитието на Камарата и беше дискутирана стратегията за осъществяване на целите на КИИП. Бяха изказани  различни мнения относно методиката за ценообразуването при офериране на проектантските услуги.

Недоумение събуди тревогата, изразена в писмото на РК София-град, за деление в Камарата по възрастов признак.

Допълнително ще бъде публикувана информация за срещата, подготвена от организаторите инж. Елена Делева - Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели и инж. Огнян Атанасов - Съпредседател на Клуб на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели.

 

                                                                                   Централно управление на КИИП

Прикачени документи

Още Новини

17/ 09/ 2020

Материали за Отчетно-изборното общо събрание на НПС ТЕХ, 2020 г.

14/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС "ТЕХ", 2020 г.

14/ 09/ 2020

Отчетен доклад за работата на НПС "ТЕХ" през 2019-2020г.

10/ 09/ 2020

Дневен ред на Отчетно-изборното общо събрание на НПС ВС, 2020 г.