Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Среща с ученици от СГАСГ "Христо.Ботев"

На 14.06.2018г. имахме удоволствието да се срещнем с учениците на Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Христо Ботев”, за да им разкажем за историята и дейността на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Запознахме  младите ни бъдещи колеги с изискванията към един инженер в инвестиционното проектиране и защо тази професия е включена в Списъка на регулираните професии в Република България, които са с обществена значимост и са от съществено значение за живота и здравето на хората. Също така, защо инженерите желаещи да упражняват професията е необходимо да притежават специфична професионална квалификация, членство и правоспособност в призната от държавата професионална организация, каквато е КИИП.

Пожелаваме им успех в обучението и ще се радваме да продължат по пътя, който са поели!

 

 

 

 

 

Още Новини

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ  

(28.08.1962г.-25.08.2021г.) 

Председател на  РК на КИИП -гр.ЯМБОЛ 

01/ 07/ 2021

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП , 29.06.2021 - по програма "Хоризонт" - за обучението на инженерите и изискванията за регулираната професия

07/ 06/ 2021

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.

27/ 05/ 2021

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ПБЗ / ПУСО)