Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Работна среща между ръководството на МРРБ и представители на КИИП и КАБ

На 21 октомври 2021 г. в МРРБ се проведе работна среща между представители на ръководството на МРРБ и представители на Камара на архитектите (КАБ) и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

От страна на МРРБ участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова и арх. Иван Шишков – заместник-министър. 

КАБ бе представена от председателя на Управителния съвет арх. Владимир Милков, арх. Борислав Борисов – заместник-председател на УС и Емилия Ушакова – главен юрисконсулт.

От КИИП участие в срещата взеха инж. Марин Гергов – председател на Управителния съвет, инж.Огнян Атанасов – заместник-председател на КИИП, инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП, както и Методи Андреев.

Темата на работната среща бе процедурата за обществени поръчки, наречена „инженеринг“.

Повече информация може да откриете ТУК

Още Новини

12/ 11/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ГЕОРГИ АВРАМОВ-председател на РК на КИИП -Силистра-мандат 2012-2016, 2016-2020

26/ 10/ 2021

Работна среща между  ръководството на МРРБ и представители на КИИП и КАБ

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ  

(28.08.1962г.-25.08.2021г.) 

Председател на  РК на КИИП -гр.ЯМБОЛ