Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно проектиране на скелета и кофражи с ПП по част "ОИС")

На вниманието на тези, за които представлява интерес

относно: 

Проектиране на скелета и кофражи с проектанска правоспособност

по част "Организация и изпълнение на строителството" (ОИС)

към Национална професионална секция "Конструкции на Сгради и Съоръжения"

(НПС КСС) на КИИП

Прикачени документи

Още Новини

12/ 06/ 2024

Панел 4: Национална кръгла маса на тема "Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск", 19-20.05.2024 г.

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.