Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Поздравление за Деня на проектанта - 29 септември

Уважаеми колеги,

Централното ръководство на КИИП поздравява всички членове на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране по случай Деня на проектанта – 29 септември.

Уверени сме, че и занапред заедно ще развиваме и утвърждаваме ролята на инженерите-проектанти при развитието на инфраструктурата, енергийната ефективност и устройството на територията.

Нека това, което изграждаме днес да бъде целесъобразно, да води до икономически растеж и да дава възможност за надграждане от идните поколения!

Приемете нашите най-искрени пожелания за здраве и просперитет, за лично и семейно щастие,  за материални и морални удовлетворения от успешно реализирани проекти!


                                                                               Централно ръководство на КИИП

Още Новини

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!

20/ 10/ 2022

"Не съм видял за обществено обсъждане повече от един–два законопроекта по ПВУ" - интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", 19.10.2022 г.