Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЙОНКО МИХАЙЛОВ ПЕНЕВ

На  11.06.2022 г. ни напусна инж. Йонко  Михайлов Пенев  – един от основателите на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). 

Ще остане  в паметта ни като многоуважаван и висококвалифициран професионалист – проектант-конструктор, активен участник в живота на Камарата, болеещ за проблемите на гилдията.

Поклонението ще се състои на 16 юни /четвъртък/ 2022 г. от 15.00 ч.  в Гробищен парк "Бояна".

Поклон пред паметта му!

                                                                             Централно ръководство на КИИП

Още Новини

24/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ЕАСТ" -2022 г

23/ 06/ 2022

Материали за Редовното отчетно общо събрание на НПС "ОВКХТТГ", 2022 г

22/ 06/ 2022

Дневен ред и Отчетен доклад за работата на НПС КСС, 2020 - 2021 г.

22/ 06/ 2022

Доклад за дейността на НПС "ГПГ" за периода м.09.2020 до м.06.2022