Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

На 22 юли 2022 г. ни напусна  проф. д-р инж. Атанас Георгиев -  обичан и уважаван от всички преподавател, колега и приятел.

Инж. Атанас Георгиев остави дълбока следа сред членовете на професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения". През 2020 г. бе избран за председател на НПС КСС. Със своя професионализъм като инженер-проектант, със своето експертно мнение и обучителните курсове, които проведе, той допринесе за издигане авторитета на КИИП.

Високо квалифициран, високо ерудиран, винаги лоялен и почтен - така ще запомним инж. Атанас Георгиев.

 Поклон пред паметта му!

                                                                                                   Централно ръководство

Още Новини

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.

25/ 07/ 2022

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г. 

25/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

15/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ