Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

На 22 юли 2022 г. ни напусна  проф. д-р инж. Атанас Георгиев -  обичан и уважаван от всички преподавател, колега и приятел.

Инж. Атанас Георгиев остави дълбока следа сред членовете на професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения". През 2020 г. бе избран за председател на НПС КСС. Със своя професионализъм като инженер-проектант, със своето експертно мнение и обучителните курсове, които проведе, той допринесе за издигане авторитета на КИИП.

Високо квалифициран, високо ерудиран, винаги лоялен и почтен - така ще запомним инж. Атанас Георгиев.

 Поклон пред паметта му!

                                                                                                   Централно ръководство

Още Новини

27/ 11/ 2023

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

01/ 11/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

02/ 10/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП по БНР - Радио Шумен, 29.09.2023 г. 

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ