Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ 

На  09.07.2022 г. ни напусна инж. Любомир Пасков Ташков – създател и първи Председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ и Председател на Управителния съвет на КИИП.  

С активното съдействие на инж. Ташков и след успешните  начални стъпки за сформирането на организацията, КИИП се превръща в институция, защитаваща обществения интерес и обединяваща проектантите в областта на инвестиционното проектиране.

Ще го запомним като многоуважаван и висококвалифициран професионалист, проектант-конструктор, с ясна гражданска позиция и  активен участник в живота на Камарата.

Ще остане  в паметта ни като доказан организатор,  изключително ерудиран и уравновесен ръководител, болеещ за проблемите на гилдията.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!Още Новини

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!

20/ 10/ 2022

"Не съм видял за обществено обсъждане повече от един–два законопроекта по ПВУ" - интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", 19.10.2022 г.