Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ 

На  09.07.2022 г. ни напусна инж. Любомир Пасков Ташков – създател и първи Председател на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ и Председател на Управителния съвет на КИИП.  

С активното съдействие на инж. Ташков и след успешните  начални стъпки за сформирането на организацията, КИИП се превръща в институция, защитаваща обществения интерес и обединяваща проектантите в областта на инвестиционното проектиране.

Ще го запомним като многоуважаван и висококвалифициран професионалист, проектант-конструктор, с ясна гражданска позиция и  активен участник в живота на Камарата.

Ще остане  в паметта ни като доказан организатор,  изключително ерудиран и уравновесен ръководител, болеещ за проблемите на гилдията.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!Още Новини

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.

25/ 07/ 2022

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г. 

25/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

15/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ