Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Панел 4: Национална кръгла маса на тема "Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск", 19-20.05.2024 г.

Уважаеми колеги,

Преставяме Ви видео материали от последния Панел 4: Национална кръгла маса на тема "Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск", проведена в УАСГ между 19 и 20 май 2024 г.

Лекциите са организирани от Националният център по сеизмичн оинженерство (НЦСИ) при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Спасителни клубове за бъдеще към фондация "Лазар Радков".

Earthquake Engineering Forum (EEF.24) - Панел 4: Национална Кръгла маса на тема “Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск“ - YouTube

Още Новини

12/ 06/ 2024

Панел 4: Национална кръгла маса на тема "Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск", 19-20.05.2024 г.

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.