Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.

В бр.42 на изданието на Инженерната Камара на Сърбия „GLASNIK” е отразена Международната кръгла маса на тема „Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в европейските страни“, проведена на 25-26 октомври 2019г. в Регионална колегия на КИИП София-град. Във форума са взели участие колеги от всички регионални колегии на КИИП, представители на УС на КИИП, на РК на КИИП София-град, видни представители на Инженерните Камари на Саксония, Германия; Сърбия и Чехия.

 С бр. 42 на „GLASNIK”  може да се запознаете ТУК

Прикачени документи

Още Новини

07/ 06/ 2021

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.

27/ 05/ 2021

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ПБЗ / ПУСО)

13/ 05/ 2021

Временна мълниезащита за строежи с височина над 25м

11/ 05/ 2021

Интервю на инж. Марин Гергов - председател на УС на КИИП за списание "Строители"