Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.

В бр.42 на изданието на Инженерната Камара на Сърбия „GLASNIK” е отразена Международната кръгла маса на тема „Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в европейските страни“, проведена на 25-26 октомври 2019г. в Регионална колегия на КИИП София-град. Във форума са взели участие колеги от всички регионални колегии на КИИП, представители на УС на КИИП, на РК на КИИП София-град, видни представители на Инженерните Камари на Саксония, Германия; Сърбия и Чехия.

 С бр. 42 на „GLASNIK”  може да се запознаете ТУК

Прикачени документи

Още Новини

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

29/ 12/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.КОЛЬО АТАНАСОВ- председател на РК на КИИП -Добрич - мандат 2012-2016, 2016-2020г.

23/ 12/ 2021

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.