Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В памет на инж. Кольо Атанасов, два мандата председател на РК на КИИП -Добрич

Днес,  29.12. 2021 г. внезапно ни напусна  инж. Кольо Тодоров Атанасов на 69г. председател на секция "КСС"  на РК на КИИП, два мандата Председател на РК на КИИП Добрич  и член Управителния съвет на КИИП  за период 2012-2016, 2016-2020.

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране загуби един висококвалифициран професионалист и уважаван проектант-конструктор.

Поклонението ще бъде на 30.12.21г. от  9.30-10.30ч. в погребален дом "Харон" до  телевизионната кула, гр. Добрич.

Поклон пред паметта му! 

Още Новини

27/ 07/ 2022

"Заради законов вакуум проектант се става след само 1,5 г. обучение" - интервю на инж. А.Чипев - главен секретар на КИИП пред в. "Сега", 20.07.2022 г.

25/ 07/ 2022

Материали от ОС на НПС МДГЕ, проведено на 24.06.2022 г. 

25/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ИНЖ. АТАНАС ГЕОРГИЕВ

15/ 07/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАСКОВ ТАШКОВ