Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В памет на инж. Кольо Атанасов, два мандата председател на РК на КИИП -Добрич

Днес,  29.12. 2021 г. внезапно ни напусна  инж. Кольо Тодоров Атанасов на 69г. председател на секция "КСС"  на РК на КИИП, два мандата Председател на РК на КИИП Добрич  и член Управителния съвет на КИИП  за период 2012-2016, 2016-2020.

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране загуби един висококвалифициран професионалист и уважаван проектант-конструктор.

Поклонението ще бъде на 30.12.21г. от  9.30-10.30ч. в погребален дом "Харон" до  телевизионната кула, гр. Добрич.

Поклон пред паметта му! 

Още Новини

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

29/ 12/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.КОЛЬО АТАНАСОВ- председател на РК на КИИП -Добрич - мандат 2012-2016, 2016-2020г.

23/ 12/ 2021

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.