Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ - председател на РК на КИИП -ЯМБОЛ

На 25.08. 2021 г. внезапно почина инж. ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ – за трети мандат

Председател на РК на КИИП – Ямбол, член Управителния съвет на КИИП и

бивш член на Контролния съвет на Камарата.

В разцвета на силите си ни напуска инж. Пейчо Пейчев  професионалист и уважаван специалист. 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране загуби един висококвалифициран и

многоуважаван свой представител.

Прикачени документи

Още Новини

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ  

(28.08.1962г.-25.08.2021г.) 

Председател на  РК на КИИП -гр.ЯМБОЛ 

01/ 07/ 2021

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП , 29.06.2021 - по програма "Хоризонт" - за обучението на инженерите и изискванията за регулираната професия

07/ 06/ 2021

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.

27/ 05/ 2021

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ПБЗ / ПУСО)