Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ПЕЙЧО ПЕЙЧЕВ - председател на РК на КИИП -ЯМБОЛ

На 25.08. 2021 г. внезапно почина инж. ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ – за трети мандат

Председател на РК на КИИП – Ямбол, член Управителния съвет на КИИП и

бивш член на Контролния съвет на Камарата.

В разцвета на силите си ни напуска инж. Пейчо Пейчев  професионалист и уважаван специалист. 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране загуби един висококвалифициран и

многоуважаван свой представител.

Прикачени документи

Още Новини

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

29/ 12/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.КОЛЬО АТАНАСОВ- председател на РК на КИИП -Добрич - мандат 2012-2016, 2016-2020г.

23/ 12/ 2021

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.