Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ
https://uacg.bg/?p=194&l=1&m=59

Смятаме, че магистърската програма е полезна за колегите, които се интересуват и занимават професионално с темата.
Надяваме се Министерство на културата да реши завършилите магистратурата след 5-годишен опит да могат да попаднат в списъка по чл. 165.

За повече подробности прегледайте на страницата на УАСГ и учебния план и анотацията за магистратурата.

Още Новини

23/ 12/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

28/ 11/ 2022

80-годишен юбилей на проф. д-р инж. Димитър Даков 

03/ 11/ 2022

В ПАМЕТ НА ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР СОТИРОВ

26/ 10/ 2022

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК - ДИМИТРОВДЕН!