Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ
https://uacg.bg/?p=194&l=1&m=59

Смятаме, че магистърската програма е полезна за колегите, които се интересуват и занимават професионално с темата.
Надяваме се Министерство на културата да реши завършилите магистратурата след 5-годишен опит да могат да попаднат в списъка по чл. 165.

За повече подробности прегледайте на страницата на УАСГ и учебния план и анотацията за магистратурата.

Още Новини

05/ 10/ 2022

Поздравление за Деня на проектанта - 29 септември

15/ 09/ 2022

Инженери безвъзмездно ще инспектират пострадали инфраструктура и  сгради в района на наводненията - интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР -Хоризонт - 12.09.2022 

14/ 09/ 2022

Магистърска програма "Опазване на културното наследство" в УАСГ

13/ 09/ 2022

Честит 85-годишен юбилей на инж. Захари Донев!