Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема:

„Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

 https://youtu.be/KjIu4-9LSNg?si=0MgX_GxaIXHmhdAu&t=0

 

По-интересни презентации и изказвания:

23:45 Презентация на арх. Стефан Цонев, АВСК

53:40 Презентация на арх. Петкана Бакалова, АВСК

1:05:20 Изказване на инж. Йордан Николов, БАИС

1:24:15 Изказване на арх. Николай Тонев

1:32:40 Изказване на арх. Деляна Панайотова, ДНСК

1:42:10 Изказване на арх. Здравко Генчев

1:49:30 Изказване на инж. Марин Гергов, КИИП

1:58:45 Изказване на арх. Петър Диков, САБ

2:11:00 Изказване на Ася Добруджалиева, Хабитат България

2:19:00 Изказване на арх. Петкана Бакалова, АВСК

2:37:00 Изказване на арх. Стоян Тодоров, АВСК

Още Новини

27/ 11/ 2023

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

01/ 11/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

02/ 10/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП по БНР - Радио Шумен, 29.09.2023 г. 

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ