Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Интервю на инж. М.Гергов - председател на УС на КИИП по БНР, програма "Хр.Ботев" за инжеринга в строителството - 31.01.2022 г.

Архитектурно-строителният бранш

със 7 приоритета за устойчивото развитие на сектора

интервю по БНР, програма "Христо Ботев", 31.01.2022 г.

Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството предлага 7 ключови приоритета за устойчивото развитие на сектора, както и конкретни политики и мерки за постигането им.

Кои са тези 7 приоритета?

Темата коментира в “Нашият ден“ арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ.

Какво е инженеринг в строителството?

Темата коментира в “Нашият ден“ инж. Марин Гергов, председател на УС на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране.


Повече за исканите промени в Закона за обществените поръчки и подробности за посочените 7 приоритета, както и цялото интервю ще откриете  ТУК 

Още Новини

11/ 05/ 2022

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ЕМИЛ ЛЮБЕНОВ КРУМОВ

15/ 04/ 2022

На вниманието на заинтересованите страни 

07/ 04/ 2022

Положителни новини относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от ЗУТ

07/ 04/ 2022

Протокол и презентации от проведената на 31.03.2022 г. Кръгла маса на тема: "Търгове по ЗОП и инженеринг в строителството"