Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП,29.06.2021 - по програма "Хоризонт" - за обучението на инженерите и изискванията за регулираната професия

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП,

в "Хоризонт до обед" - програма "Хоризонт"

29.06.2021 г.

Инженерите-проектанти трябва

да отговорят на изискванията за регулираната професия

С цялото интервю може да се запознаете ТУК  (втория звуков файл)

Още Новини

20/ 01/ 2022

"Браншови организации в строителството искат радикална промяна на законодателството"

18/ 01/ 2022

Работна среща на централното ръководство на КИИП с министър Г.Караджов (МРРБ)

29/ 12/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.КОЛЬО АТАНАСОВ- председател на РК на КИИП -Добрич - мандат 2012-2016, 2016-2020г.

23/ 12/ 2021

"Дни на машинните инженери в Сърбия", 20-22.10.2021 г. в гр. Кладово, Сърбия.