Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП,29.06.2021 - по програма "Хоризонт" - за обучението на инженерите и изискванията за регулираната професия

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП,

в "Хоризонт до обед" - програма "Хоризонт"

29.06.2021 г.

Инженерите-проектанти трябва

да отговорят на изискванията за регулираната професия

С цялото интервю може да се запознаете ТУК  (втория звуков файл)

Още Новини

27/ 09/ 2021

Разяснение относно проектите за стоманени (метални), дървени и комбинирани конструкции

26/ 08/ 2021

В ПАМЕТ НА ИНЖ.ПЕЙЧО ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ  

(28.08.1962г.-25.08.2021г.) 

Председател на  РК на КИИП -гр.ЯМБОЛ 

01/ 07/ 2021

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП , 29.06.2021 - по програма "Хоризонт" - за обучението на инженерите и изискванията за регулираната професия

07/ 06/ 2021

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.