Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Декларация на професионалните камари в сектор Строителство

Декларация

на професионалните камари в сектор Строителство - 

Камара на архитектите в България (КАБ)

Камара на инженерите по геодезия (КИГ)

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Камара на строителите в България (КСБ)

Прикачени документи

Още Новини

05/ 05/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - заместник-председател на КИИП по БНР относно отлагането на техническата паспортизация на сградите

04/ 03/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно техническите паспорти на сградите

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори