Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Декларация на професионалните камари в сектор Строителство

Декларация

на професионалните камари в сектор Строителство - 

Камара на архитектите в България (КАБ)

Камара на инженерите по геодезия (КИГ)

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Камара на строителите в България (КСБ)

Прикачени документи

Още Новини

01/ 07/ 2021

Интервю на инж. Антони Чипев - главен секретар на КИИП , 29.06.2021 - по програма "Хоризонт" - за обучението на инженерите и изискванията за регулираната професия

07/ 06/ 2021

Отзвук в Сърбия на проведено международно събитие в РК на КИИП София-град през 2019г.

27/ 05/ 2021

На вниманието на тези, за които представлява интерес (относно ПБЗ / ПУСО)

13/ 05/ 2021

Временна мълниезащита за строежи с височина над 25м