Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ИНЖ. ГЕОРГИ АВРАМОВ - председател на РК на КИИП -СИЛИСТРА - мандат 2012-2016, 2016-2020

На 12.11. 2021 г. почина  инж. Георги Аврамов Петров на 58г.– два мандата

Председател на РК на КИИП Силистра и член Управителния съвет на КИИП  за период 2012-2016, 2016-2020. 

                    В разцвета на силите си ни напусна инж. Георги Аврамов професионалист и уважаван проектант-конструктор

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране загуби един висококвалифициран и многоуважаван свой представител.

Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.