Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Покана от РК Хасково във връзка с провеждане на курсове в областта на “Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите” в съответствие с НАРЕДБА № Із-1971.

 


                КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

                                  РЕГИОНАЛНА  КОЛЕГИЯ   -  ХАСКОВО,                   

                        ул.”Драгоман”№10, етаж 3, тел.038 661635, 0896686111

                                                kiip_haskovo@abv.bg;   

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

              Във връзка с влязла в сила НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съгласно ал.7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата и във връзка с предстоящите семинари по горната наредба Ви изпращаме като прикачени файлове за всяка специалност:

           1.Програма за провеждане на курсове в областта на „Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност на строежите” в съответствие с НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

           2.Програма на курс в областта на „Строителнотехническите правила         и норми за        осигуряване на пожарна безопасност на строежите в съответствие с НАРЕДБА № - 1971 за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – по Вашата специалност.

Курсовете ще се проведат на два етапа:

1.Самоподготовка

2.Семинарна част-занятие и тест

 

           За участие в занятията е необходимо всеки предварително да се запознае напълно  с Наредбата по приложените Ви програми.

           Семинарите ще се проведат под формата на семинар дискусия, касаеща новите моменти, възникнали въпроси и решаване на казуси и задачи от практиката.

           Всички желаещи да участват в семинарите трябва де се запишат  в офиса на КИИП-Хасково, ул.Драгоман 10А, при Савка Ройдева; тел. 038661635 ,факс 038661635,  e-mail:kiip_haskovo@abv.bg

Първото семинарно занятие ще се проведе на 21.07. 2010 г. от 17  часа. Мястото ще бъде обявено допълнително на стр. на КИИП – Хасково.

 

 

                                                                  Председател РК Хасково

                                                                        Инж.Тончо Тончев

 

Още Новини

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания