Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Изменение на ЗКАИИП

Целия текст на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, заедно с измененията му от 23.02.2010 г., може да видите тук.

ЗКАИИП

Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.