Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Списък на делегатите на Общото събрание на НПС

      ДЕЛЕГАТИ  за ОС на КИИП 29 - 30.03.2009г.    -   НПС "ТРАНСПОРТНО 
                СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"  
№  Д е л е г а т и Секция РК Подпис
1 Александър Крумов Ралев ТСТС София-град  
2 Александър Михайлов Михайлов ТСТС София-град  
3 Атанас Тодоров Николов ТСТС Смолян  
4 Боян Тодоров Илиев ТСТС Кюстендил  
5 Виктория Любенова Бързакова ТСТС София-град  
6 Ганка Атанасова Колелиева ТСТС Варна  
7 Даниела Иванова Денинска ТСТС Благоевград  
8 Евгения Александрова Узунова ТСТС София-град  
9 Илия Иванов Запрянов  ТСТС Хасково  
10 Илия Иванов Иванчев ТСТС София-град  
11 Красимир Маринов Маринов ТСТС Варна  
12 Лъчезар Иванов Ханджиев ТСТС Бургас  
13 Мария Петрова Трифонова ТСТС Ст. Загора  
14 Марияна Савова Миранджиева ТСТС София-град  
15 Митко Илиев Николов ТСТС Плевен  
16 Недьо Тенчев Недев ТСТС Пловдив  
17 Петър Димитров Пътев ТСТС София-град  
18 Петя Иванова Христова - Маркова ТСТС В.Търново  
19 Румил Петров Гърнев ТСТС София-град  
20 Румяна Иванова Тодорова ТСТС София-град  
21 Стефка Варадинова Михайловаа ТСТС София-град  
22 Тодор Йорданов Тодоров ТСТС София-град  
23 Тодор Петров Александров ТСТС Русе  
24 Чавдар Василев Колев ТСТС София-град  
24 Тодор Ангелов ТСТС УС  
26 Костадин Христев Топуров ТС КС  

Още Новини

29/ 03/ 2024

эфхэпп

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.