Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съвместен семинар с НПС ОВКХТТ на тема: „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

КИИП Регионална колегия Варна,

съвместно с Национална професионална секция

„ ОВКХТТГ„

Ви уведомяват, че ще се проведе семинар на тема:

  „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ" 

  ПРОГРАМА – четвъртък, 15юни 2017 г.,  

   Конферентна зала на РК на КИИП – Варна,  

  бул.Цар Освободител 76Г, ет.8, стая 801 - 802

  начало от 13:00 ч.

12:30

Регистрация


1. Постигане на изискванията за СБНПЕ(СГРАДИ С БЛИЗО ДО НУЛЕВОТО

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ) чрез прилагане на съвременни

технологии-лектор проф.д-р инж.Н.Калоянов

2.Информация за новия софтуер за проектиране по част:Енергийна

ефективност и енергийно обследване на сгради-

лектор проф.д-р инж.Н.Калоянов

3.Дискусия

Моля да направите своите заявки за участие онлайн на линк :

https://goo.gl/forms/Vgwl1Dw6fpVBn7mM2 

или в сайта

не по късно от 12 юни 2017 г., 17:00 ч.

Още Новини

04/ 03/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно техническите паспорти на сградите

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП