Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Курс „Дървените конструкции по Еврокод 5 и НПДК 90” , Лектор: проф.д-р инж.Христо Бояджиев

Уважаеми колеги, Регионална професионална секция „Конструкции на сгради и съоръжения”  КИИП Варна 

има удоволствието да Ви покани на специализиран курс за проектанти на тема:


„Дървените конструкции по Еврокод 5 и НПДК 90”

Лектор: проф.д-р инж.Христо Бояджиев

Събитието ще се проведе на 18 март 2017 г. в Конферентна зала на КИИП РК Варна, бул.Цар Освободител 76Г., ет.8, стаи 801-808 , гр. Варна, и е насочено към проектанти от професионални секции КСС и ТСТС.

По време на курса ще имате възможност да се запознаете с някои аспекти при изчисляване и конструиране на жилищни сгради с дървени конструкции в страните от западна Европа и препоръки за прилагане в условията на нашата страна .

По време на курса е предвидено решаването на числен пример за проектиране на конструктивни елементи по ЕК 5 .

Програмата на курса и регистрационната форма е на линк:

https://sites.google.com/kiip-varna.com/kurs-dk-18-03-2017/home?authuser=1

За редовни членове на КИИП - цената на курса е 32 лв. с ДДС,

срещу което се издава фактура,  след попълване на Регистрационна форма за участие в курса.

Плащането и регистрацията се извършва по сметката на РК на КИИП Варна в срок до 14.03.2017 г.  

  -  Банкова сметка:  IBAN:BG90UNCR75271099803926 BIC:UNCRBGSF,  Уникредит Булбанк АД .

Още Новини

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания